Vad innebär en importdeklaration?

av | 23 April, 2023

Funderar du på vad det menas med importdeklaration? När man talar om en importdeklaration så handlar det helt enkelt om att du måste deklarera de varor som du importerar. I denna ska du tala om vad det är för vara du importerar, vilken tullavgift som ska betalas samt om varan i sig omfattas av restriktioner. Vill du ha hjälp med importdeklarationen, så kan du vända dig till Haegerstrands Shipping & Logistics. De kan detta med tullhantering oavsett om det är import eller export.

Deklarera din import

En importdeklaration måste du göra om du ska importera varor. Det oavsett om du gör det via sjö, flyg, bil eller järnväg. När det gäller importrelaterade tullhandlingar så kan Haegerstrands Shipping & Logistics hjälpa dig med:

 • Importdeklaration (DNU, DNK)
 • Hemtagning (HNU, HNK)
 • Tullager
 • Summarisk införseldeklaration (SID/ENS)
 • Importlicenser
 • Kvotansökningar
 • Hantering av FLEGT
 • Begäran om skrotning
 • Omprövningar
 • Aktiv Förädling
 • Passiv Förädling
 • Temporär Import

De har även tjänster för dig som ska exportera, samt att de även kan hjälpa dig med ett tullager.

Flera bra tjänster för dig som importerar eller exporterar

Hos Haegerstrands Shipping & Logistics kan du hitta en hel del olika bra tjänster samband med import och exporttransporter av gods. Det är dina behov och önskemål som sätts i fokus. Detta företag kan hjälpa dig med allt från optimerade helhetslösningar till utvalda delar av logistikkedjan. Bland deras tjänster finns:

 • Klarering
 • Spedition
 • Logistikytor
 • Tullhantering

Som Sveriges äldsta shippingföretag är Haegerstrands Shipping & Logistics ett bra val av samarbetspartner när det kommer till exporter eller importer! Det oavsett om du har ett stort internationellt företag eller ett mindre lokalt.